Đôi khi giữa những người yêu nhau, gia đình hay bạn bè không thể tránh khỏi những cuộc tranh chấp, cãi vã, luôn kiểu ai đúng ai sai, ai cũng nâng cái tôi của mình lên, nhất định mình phải là người đúng.

😡 Có thể trong sự nóng giận, làm cho tâm trí con người bị kiểm soát bởi những sự nóng giận, làm lu mờ tâm trí, dường như bị một đám mây mù che mắt, làm mất đi sự kiểm soát, ý trí của mình, và rồi những người tổn thương lại là chính những người thân của họ.

👉 Lời nói, hành động khi nóng giận luôn tạo lên sự tổn thương còn mãi cho tâm hồn những người thân. Lúc nóng giận bởi những sự việc mà chúng ta không hài lòng, hay đối tác, bạn bè của chúng ta làm sai. Lúc ấy hãy nghĩ đến họ là những người mà chúng ta yêu thương chứ không phải kẻ thù của chúng ta, là những người mà ta lên yêu thương, quan tâm và bảo vệ, chứ không phải là những người mà chúng ta làm tổn thương, suy nghĩ một cách tích cực hơn.

😎 Mọi vấn đề xảy ra luôn có hai hướng suy nghĩ, nếu chúng ta suy nghĩ ở tầm tâm thức thấp, sự tiêu cực sẽ làm chúng ta mất đi ý chí, kiểm soát tâm thức của chúng ta, gây ra tổn thương cho những người mà chúng ta yêu thương.

☺️Vậy tại sao chúng ta không suy nghĩ ở tầm tâm thức cao, tích cực thì sự việc sẽ theo hướng tích cực, trao yêu thương thì bạn sẽ nhận lại sự yêu thương.

🤗 Tại sao phải chọn đúng sai để làm gì khi họ là những người mà ta yêu thương, vậy bạn chọn đúng sai hay chọn hạnh phúc?

😇 Hãy kể cho tôi nghe những câu chuyện của bạn. Tôi sẽ nói cho bạn nghe thế nào là hạnh phúc thật sự. 

Trả lời